PHPAlbania User Group – $meetup[4]

12540922_218290968511070_1129641488823052518_n

Takimi i PHP Albania User Group

Dy prezantime mbi praktikat më të mira të programimit.

Si të mbrosh integritetin e të dhënave në program duke mënjanuar përdorimin e stringjeve dhe duke përdorur alternativa më të strukturuara dhe më të sigurta.

Të rejat e versionit të fundit të PHP. Si PHP 7 mënjanon mundësinë e gabimit në tipet e të dhënave. Çfarë pritet nga PHP 7.1.

Sponsorizuar nga BWSS Albania

Prezantime nga Aleksander Koko dhe Andri Xhitoni

Loading...
Close

Get updated on Talent Garden events and initiatives
Keep in touch with Talent Gaden's world: events, meetings, people e news from the digital world every month!

Chiudi

Rimani aggiornato su tutti gli eventi e le iniative di Talent Garden
Tieniti aggiornato su cosa accade nel mondo di Talent Garden: eventi, incontri, persone e notizie dal mondo digitale ogni mese!